Σπίτι στο χωριό

Σπίτι στο χωριό
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο

11 ετών
Σχέδιο με μολύβι σε χαρτί
Επιτόπια αποτύπωση

19 x 29 εκ.